Do ukončení podpory Atassian Serveru zbývá 100 dní 10 hodin 20 minut 13 sekund Chci konzultaci

Jira Cloud vs Server – user experience

10.7.2020 | Martin Bayer | Atlassian

V blogpostu se dozvíte hlavní vizuální rozdíly mezi Jira Cloud a Jira Server, protože jak všichni víme, i vzhled aplikace prodává a často bývá prvním dojmem z aplikace. Může také napovědět, jak je aplikace aktuální a jak je k jejímu UX přistupováno.

Úvod

Titulek vám už vyspoiloval dva hlavní hrdiny tohoto blogpostu: Jiru Cloud a Jiru Server. Mnozí jistě víte, že se jedná o primární nástroje australské firmy Atlassian a společně se na ně podíváme z uživatelského pohledu (user experience). Porovnávat budeme Jiru Server (verze 8.8.1) a Jiru Cloud (verze ze dne 7.7.2020). U každé verze se dotkneme dvou oblastí – tou první bude navigace v samotné aplikaci a druhou oblastí bude popis rozdílů mezi obrazovkou s detailem issue. Pojďme na to!


Typ projektu

Při vytváření projektů v Jira Cloud je možné vybrat si mezi typem Classic nebo Next-gen. Ambicí tohoto příspěvku je zaměřit se primárně na vizuální rozdíly, nikoliv detailní popis typů projektů. Pokud si však chcete porovnat rozdíly jednotlivých typů projektů, můžete využít přehledovou obrazovku, která je v Jira Cloud automaticky nabídnuta při výběru nového typu projektu (viz náhled). Nyní se podíváme zblízka na vizuální rozdíly jednotlivých typů projektů (Classic a Next-gen) – konkrétně na detail issue.

projecttype
Přehledová obrazovka s porovnáním typu projektu Classic a Next-gen


Navigace v aplikaci

Jira Cloud

Vizuální jádro aplikace se od serverové verze liší stylováním a dostupnými možnostmi menu. Pomocí grid menu (1) v levém horním rohu je možné se pohybovat napříč zakoupenými aplikacemi. Uživateli se tak automaticky zobrazují všechny jeho aplikace a domény (lze mít přístup ke stejné aplikaci pod různými doménami najednou). Pod tlačítkem Your work (2) se zobrazí obrazovka s přehledem aktuálně přiřazených a nedávno vyřešených úkolů, odkazy na oblíbené filtry a dashboardy. Zajímavou vlastností u tlačítka People (3) je pozvání dalších pracovníků ke spolupráci nebo vytváření týmů a to i z pohledu běžného uživatele.

 1. grid menu
 2. Your work
 3. People

Jira Server

Kdo má dobrý postřeh, hned na první pohled si všimne, že horní lišta s hlavním menu se od Cloud verze barevně liší. Navigační rozcestník (1) umožňuje uživateli přecházet jen mezi aplikacemi a odkazy nakonfigurovány vaším administrátorem. Pod Issues (2) se nachází dropdown s podobnou funkcionalitou jako u Filters v sekci Your work v Cloud verzi – tj. uživateli je umožněno vyhledávání mezi issues nebo zobrazení dříve uložených filtrů. Na rozdíl od Cloud verze je zde možné zobrazit boardy (3) Jira Software projektů ze základní obrazovky.

 1. navigační rozcestník
 2. Issues
 3. Boards
cloud_homepage
Navigace v Jira Cloud
server_homepage
Navigace v Jira Server


Detail issue

Jira Cloud

New view of Jira issue
Nový fresh vizuál Jira issue je označen jako experimentální. Uživatel si tak může rozložení detailu issue konfigurovat pod svým účtem na stránce Personal settings v sekci Jira labs. Atlassian se touto cestou snaží sjednotit vzhled detailu issue napříč Jira (kanban board, scrum board, zobrazení issue v rámci dialogu nebo sidebaru při použití na boardech, zobrazení issue v Bitbucket, apod.).

Typ projektu: Classic (old view)

Tento detail issue známe všichni, kteří pracujeme s Jira Server. Hned pod názvem Jira issue se nachází základní ovládací prvky (1). Pod ovládacími prvky se zobrazují informace o issue a Description (2) – tato pole nespadají do kategorie datových polí (neukládají uživatele, Jira skupiny, aj.). Vpravo v sekci People (3) nalezneme všechna pole obsahující informaci o uživateli/uživatelích a Jira skupině/skupinách. Všechna pole obsahující datovou nebo časovou informaci jsou vidět v sekci Dates (4). Activity (5) obsahuje taby s komentáři, worklogy, historií změn v issue a další.

 1. základní ovládací prvky
 2. informace o issue + Description
 3. People
 4. Dates
 5. Activity
Typ projektu: Classic (new view)

Na první pohled je zřejmé, že rozložení stránky je jiné. Pod názvem Jira issue vidíme prvky (1), které umožňují uživateli přidat k issue jinou entitu (přílohu, subtask nebo prolinkovat s jiným Jira issue). Pod Description je sekce Activity (2), kde se zobrazují komentáře, historie issue a worklogy. Jak již název sekce napovídá, Atlassian se snaží zobrazovat v popředí prvky, které nejčastěji podléhají interakci. Vpravo se nově nachází stavy issue (3), které jsou vizuálně přepracovány – dostupné přechody stavů se nyní zobrazují v rozbalovacím dropdownu. V pravém horním rohu nalezneme tlačítko Options – zobrazeno ikonkou tří teček (4), které symbolizuje další akce, které je možné s issue provádět. Pod stavy issue se nachází sekce (5), která zobrazuje informace jako Due date, Priority, Show less / Show X more fields. V této sekci si uživatel může upravovat pořadí položek a také si zvolit, které informace chce schovat (pod tlačítko Show less / Show X more fields). Každý uživatel si může detail issue konfigurovat podle svých potřeb (6).

 1. prvky přiřazující jinou entitu
 2. Activity
 3. stavy issue
 4. Options
 5. Due date, Priority, Show less / Show X more fields
 6. konfigurace
cloud_oldissuedetail
Classic (old view)
Classic (new view)

Typ projektu: Next-gen
Projekty typu Next-gen se bez výjimky zobrazují v new view a není možné je zobrazit jako old view. Vzhled detailu issue je stejný jako new view typu projektu Classic (uživatel si může detail issue konfigurovat dle svých potřeb).

switch_oldmode
Přepnutí do old view

Pokud se chce uživatel dočasně přepnout do old view, může využít oznámení v horní liště (při dalším načtení issue se zobrazí zpět jako new view).

Jira Server

Je zřejmé, že v server verzi vypadá vizuál detailu issue téměř stejně jako u typu projektu Classic (old view) v Cloud verzi. Porovnejte sami.

server_issuedetail
Detail issue v server verzi
Martin Bayer Martin Bayer

Atlassian Competency Leader

Martin pracuje v MoroSystems jako Atlassian Solution Architect a Atlassian Competency Leader. Jeho dřívější vývojářská kariéra a zkušenosti s Atlassian nástroji ho postupem času nominovaly do role konzultanta v oblasti technických řešení a integrací Atlassian nástrojů s jinými systémy.

Komentáře

Podobné články

Nechte nám na sebe kontakt a naši odborníci se vám ozvou. Neradi píšete? Kontaktujte experta na telefonním čísle +420 725 761 338

Důvěřují nám tyto firmy

close

Přicházíme s

MoroSystems Orchestra!