Do ukončení podpory Atassian Serveru zbývá 100 dní 10 hodin 20 minut 13 sekund Chci konzultaci

To nejlepší z Atlassian Remote Summit: Díl druhý

30.4.2020 | Martin Bayer | Jira

V druhé části našeho reportu z Atlassian Remote Summit 2020 jsme se zaměřili na přednášky o Atlassian Cloud. Ten je v poslední době jedním ze žhavých témat. Opět pro vás máme krátké shrnutí ze všech přednášek a odkazy na celá videa.

Busted! 10 myths about moving to Atlassian cloud

Přednášející: Maren Hotvedt (Atlassian)

Celá přednáška: zde (34 minut)

 

Maren Hotvedt mluvila o mýtech, které kolují o Atlasian cloudu a vysvětlila, proč bychom se přechodu do cloudové verze neměli bát. Cloud je podle Hotvedtové výhodný zejména kvůli minimalizaci práce s udržováním instance, úspoře financí, rychlejší a snadnější aktualizaci, bezpečnosti a snadné mobilitě dat.

Co se týče samotných mýtů, tady jsou ty nejčastější z nich:

 

Mýtus: Cloud je to stejné, co serverová verze, jen v osekané verzi.

Realita: Rozdílu je opravdu spousta, ale rozhodně se nejedná o osekanou verzi. Cloudová verze nabízí například navigaci, next-gen projekty, jinou issue screen, lepší podporu verze pro mobilní telefony a mnoho dalšího.

 

Mýtus: Servery jsou bezpečnější než cloud.

Realita: Atlassian implementuje velké množství kroků k dosažení co nejvyšší bezpečnosti v cloudu. Více informací na atlassian.com/trust.

 

Mýtus: Spravovat si aplikace sám je levnější.

Realita: Atlassian nabízí řadu slevových programů pro nové cloud zákazníky, např. pro školství a velké instance (1000+ uživatelů). Poskytuje také slevu za nevyužitý čas na stávajících serverových licencích.

 

Mýtus: Velké společnosti nepoužívají cloud.

Realita: Podle informací od Atlassian volí 90 % nových zákazníků cloudové řešení.

 

Mýtu: Migrace do cloudu je náročná.

Realita: Atlassian nabízí nástroj usnadňující migraci dat, vše lze udělat pohodlně pomocí webového rozhraní.

 

Mýtus: Při přechodu do cloudu není potřeba s daty nic dělat.

Realita: Přechod na cloud by měl být využit k „úklidu“ instance, mělo by mu tedy předcházet čištění a archivace nepotřebných dat.

 

Mýtus: Cloudová verze nenabízí addony.

Realita: Naprostá většina nejpoužívanějších addonů již v cloudu existuje a další do cloudu pomalu přechází.

 

Mýtus: Addony se nemusí migrovat do cloudu.

Realita: Addony nejsou implicitně kompatibilní s cloudem.

 

Mýtus: Migrace není flexibilní potřebám.

Realita: Nástroj pro usnadnění cloud migrací umožňuje naplánovat celý průběh migrace.

 

Mýtus: Migrace je pro mou organizaci příliš náročná.

Realita: Atlassian má pro migrace dedikovanou support skupinu a také vlastní partnery, kteří se na poskytování cloud řešení zaměřují. Více na attlasian.com/cloudmigration.

 

Cloud Ecosystem: Your Atlassian cloud, your way

Přednášející: Martin Suntinger a Tim Petterson (Atlassian)

Celá přednáška: zde (43 minut)

 

Celá přednáška byla zaměřena především na technickou stránku cloudu. Přednášející se pokusili více přiblížit specifické vlastnosti cloudu oproti tomu, na co jsme zvyklí u serverové verze. Podstatnou část věnovali addonům a implementaci vlastních cloud aplikací.

Aktuálně je na cloudu více jak 1000 aplikací a stále vznikají nové. Za  minulý rok přibylo celkem 250 nových aplikací dostupných na Atlassian Marketplace. Jedny z nejzajímavějších přírůstků jsou například nová aplikace pro integraci Jiry do VScode nebo aplikace pro integraci Dropboxu do Trella.

Hlavní novinkou mezi aplikacemi je však zcela nový přístup k jejich vývoji pro cloud s názvem Atlassian Forge. Jedná se o přístup zvaný ‚Function as a service (Faas)‘, postavený na AWS Lambda. Vznikl proto, aby vývojářům umožnil zaměřit se na funkcionalitu samotnou a neřešit zdlouhavý vývojový proces, kterému musí čelit při vývoji na server či datacentrum. Vše je připraveno tak, aby si developer vystačil pouze se základními příkazy a jediné co dodal je kód. Nemusí tedy řešit žádné prostředí ani aplikace pro vývoj, vše je hostováno v cloudu.

V rámce přednášky byly prezentovány tři příklady implementace. První ukázka představila, jak je během pár minut možné v Jira naprogramovat například panel na přehledu issue, který bude překládat popis issue do japonštiny a korejštiny. Další ukázka demonstrovala validátor, který zakazuje udělat další krok workflow v případě, že má uživatel na sobě příliš mnoho issues. Poslední use case představil zajímavé a velmi jednoduché makro pro Confluence.

Access for your Enterprise Cloud

Přednášející: Yiting Jin (Atlassian)

Celá přednáška: zde (15 minut)

 

Přednáška byla zaměřená na řešení autentizace/autorizace uživatelů v cloudu. Atlassian se snaží o to, aby byl user management jednotný napříč všemi cloudovými aplikacemi. Uživatelé by proto měli mít pouze jeden účet, pomocí kterého se přihlašují do všech Atlassian Cloud aplikací a zároveň do všech jednotlivých instancí každé aplikace se zachováním nejdůležitějších funkcionalit (user provisioning, SAML SSO, audit).

Za tímto účelem byla vytvořena speciální administrace. V ní mají společnosti založené vlastní „Organizace“, které seskupují jednotlivé aplikace dohromady a díky tomu je lze z pohledu user managementu řídit jednotně. Co se týče autentizace samotné, je preferováno SAML SSO, ale lze použít alternativně 2stupňovou verifikaci. Na rozdíl od serveru najdeme v cloudu logování událostí spojených s autentizací (například SCIM události), správu uživatelských tokenů, device management (správa zařízení, kterými se uživatelé přihlašují), password policies, CASB a další. Více informací získáte přímo na stránkách Atlassianu atlassian.com/trust.

What’s new in Jira Software Cloud

Přednášející: Erika Sa (Atlassian)

Celá přednáška: zde (9 minut)

 

Erika Sa ve své přednášce ve stručnosti shrnula všechny zásadní novinky v Jira Cloud. Hlavní novinkou je roadmapa, která umožňuje plánování napříč projekty a týmy, zobrazuje závislosti mezi projekty a jednotlivými issues, plánování kapacit mezi projekty a v neposlední řadě také přináší nový plně customizovatelný vzhled. Roadmapa bude nově dostupná ve všech projektech, ne jen těch s označením next-gen (nový typ projektů v Jiře, který reprezentuje malé autonomní týmy).

Atlassian se také v poslední době více zaměřuje na automatizaci, konkrétně přidal například možnost spustit pomocí workflow transition konkrétní rutinu. Zvolená rutina pak funguje napříč projekty různých aplikací a umožňuje vám například spustit něco v Bitbucketu pomocí Jiry a naopak.

Nově lze také  a nově lze vytvořit pravidla, která jsou globální a vztahují se tak na všechny projekty v dané Jira instanci. Atlassian také plánuje přidat možnost archivace projektů a vytvořit koš na projekty. Ten umožní, aby se smazaný projekt vždy nejdříve uložil do koše, odkud je pak možné ho obnovit.

Novinky nás čekají také v oblasti next-gen projektů, kde vzniká nový release-hub pro plánování releasů a verzí, epic panel v backlogu a rychlý přístup k nápovědě.

What’s new in Opsgenie, Statuspage, Jira Service Desk

Přednášející: Darren Henry a Ravi Tharisayi (Atlassian)

Celá přednáška: zde (38 minut)

 

Přednášející představili novinky v aplikacích Jira Service DeskOpsgenie a Statuspage. Nejzajímavější novinkou v Jira Service Desk je „early access program“, který je poskytuje novou IT Service Management navigaci pro rychlejší odbavování ticketů, vylepšený incident management, který zahrnuje integraci s Opsgenie, a change management. Více informací o early access programu najdete zde.

Dále byla představena plánovaná integrace mezi Jira Service Desk a Slack, která umožní vytváření kanálů vyčleněných na podporu, zakládání ticketů přímo ze Slacku a operace s nimi.  V neposlední řadě také přibude možnost propagace vláken ze Slacku do Jira Service Desk. Více informací o těchto novinkách najdete zde.

Opsgenie je nástroj na správu incidentů. Zaměřuje se na včasnou identifikaci a odpověď na incident tak, aby jeho dopad na business zákazníka byl co nejnižší. Detekce zde probíhá převážně automaticky. Napojením na ostatní nástroje jsme schopni sledovat jejich stav a včas detekovat problémy. O problémech jsou automaticky informovány všechny zodpovědné osoby pomocí několika možných informačních kanálů (SMS, telefonický hovor, push notifikace, e-mail nebo chat).

Atlassian se v současné době zaměřuje na maximálně efektivní integraci Opsgenie s Jira Service Desk a Jira Software tak, aby data byla viditelná všude a na základě toho jsme byli schopni vytvářet automatizované úlohy. Atlassian bude také nabízet integraci Opsgenie do Slacku, která umožní automaticky zakládat kanály pro řešení incidentu a spravovat je přímo ze Slacku.

Poslední vlna novinek se týkala nástroje Statuspage. Ten slouží pro budování důvěry u uživatelů a vhodnou komunikaci incidentů pomocí automaticky zaslaných emailů, SMS, Twitteru nebo Webhooků. Atlassian má nyní cíl integrovat Statuspage s ostatními nástroji tak, aby incidenty automaticky aktualizovaly status daného nástroje ve Statuspage. Více informací o Statuspage najde zde.

 

Everything you learned about CI/CD is wrong

Přednášející: Ian Buchanan a Antonia Verdi (Atlassian)

Celá přednáška: zde (35 minut)

 

Přednášející blíže představili dva pojmy softwarového vývoje: Continuous Integration (CI) a Continuous Delivery (CD). CI označuje metodu, jejíž účelem je průběžné nacházení a oprava chyb během vývoje. Docílíme toho zpravidla tak, že zavedeme integrační server, na který průběžně nasazujeme a testujeme vyvíjený software. CD je přístup, kdy zákazníkovi dodáváme produkt v krátkých iteracích a zajišťujeme tak, že je kdykoliv připraven na release.

Buchanan a Verdi vycházeli při demonstraci významu obou pojmů ze statistik pravidelnosti nasazování od různých IT týmů. Ty ukázaly, že většina týmů nedělá tyto procesy správně. Typickým případem je, že na nějaké branchi v Bitbucketu pracujeme příliš dlouho, což je jedním ze znaků špatného rozpadu práce. Poté může docházet ke konfliktům s prací našich kolegů a práce se stane velmi neefektivní. V Atlassianu je pravidlo, že na branchi je možné pracuvovat maximálně 2 dny (ideálně méně) a poté je vytvořen pull request.

Důležité je také pravidelné nasazování nových funkcí. Ze statistik totiž vychází, že až 60 % všech nasazení míří na produkční prostředí (jedná se tedy o release). Správně by se ale mělo jednat pouze o zlomek všech nasazení. Kromě pravidelného nasazování bychom si měli také dostatečně uvědomovat roli a význam testování. Zejména jednotkové testování, statická analýza kódu a bezpečnostní testy by pak podle přednášejících měly běžet minimálně na denní bázi. K tomu nám mohou pomoci „Bitbucket pipelines“ – nová funkcionalita pro cloudovou verzi Bitbucket. Bitbucket pipelines by měly být schopny plně zastat roli Bamboo s přídavkem dalších funkcionalit. Více o porovnání Bitbucket pipelines a Bamboo si můžete přečíst například zde.

 

Martin Bayer Martin Bayer

Atlassian Competency Leader

Martin pracuje v MoroSystems jako Atlassian Solution Architect a Atlassian Competency Leader. Jeho dřívější vývojářská kariéra a zkušenosti s Atlassian nástroji ho postupem času nominovaly do role konzultanta v oblasti technických řešení a integrací Atlassian nástrojů s jinými systémy.

Komentáře

Podobné články

Nechte nám na sebe kontakt a naši odborníci se vám ozvou. Neradi píšete? Kontaktujte experta na telefonním čísle +420 725 761 338

Důvěřují nám tyto firmy

close

Přicházíme s

MoroSystems Orchestra!