Do ukončení podpory Atassian Serveru zbývá 100 dní 10 hodin 20 minut 13 sekund Chci konzultaci

Nástroj na řízení marketingového procesu eBay

Nástroj na řízení marketingového procesu eBay postavený na Atlassian JIRA pro zvýšení efektivity realizace marketingových kampaní o 30%.

Charakteristika zákazníka

Společnost eBay je jednou z největších e-commerce společností na světě. Celosvětově zaměstnává přibližně 35 tisíc zaměstnanců.

eBay se zaměřuje na internetové online aukce. Prostřednictvím portálu eBay.com lze prodat prakticky jakékoliv zboží. Kromě klasického aukčního „přihazování“ lze využít možnosti „Buy It Now“, což znamená nakoupit zboží okamžitě za stanovenou cenu. Mimo nabídky zboží od koncových uživatelů, eBay nabízí zboží od původních výrobců zboží a retailových řetězců. K placení za vybrané zboží se využívá téměř výhradně systém PayPal. eBay aktuálně registruje cca 150 milionů aktivních zákaznických účtů.

Od roku 2008 působí v České republice tzv. Center of Excellence, analytické a marketingové centrum pro evropský a asijský trh. Pražská pobočka procesuje marketingové kampaně a zabývá se analýzou dat.

Cíle a přínosy projektu

V rámci zefektivnění a konsolidace interních procesů se Center of Excellence v Praze rozhodlo pro nasazení uceleného nástroje pro procesing jednotlivých marketingových požadavků.

Dnes celý proces realizace marketingové kampaně od zadání po realizaci a vyhodnocení trvá v průměru několik týdnů. Procesu se účastní jak interní zaměstnanci, tak také externí agentury napříč Evropou. Aktuálně jsou v jednotlivých týmech využívané proprietární nástroje a emailová zadání bez uceleného náhledu přes jednotlivé požadavky. Jednotlivé zainteresované strany nemají aktuální přehled, v jakém stavu se jejich kampaň právě nachází. Nedojde ke zpoždění? Jsou dodané grafické podklady v pořádku? Kdy mám nejpozději na kampani začít pracovat? Je dostatek lidských zdrojů pro realizaci mé vánoční kampaně?

Pro vyřešení těchto potřeb a zprůhlednění celého procesu došlo k rozhodnutí k využití platformy Jira jako základního stavebního prvku celého procesu. eBay celosvětově Jiru využívá. Proto bylo rozhodnutí velmi „jednoduché“.

Realizace projektu

Vzhledem k vysokým nárokům na uživatelské rozhraní a předpokládanému velkému počtu vlastních atributů, bylo již na začátku projektu rozhodnuto, že všechny specifické požadavky zákazníka budou realizovány v samostatném rozšiřujícím pluginu.

Pro zadávání jednotlivých požadavků bylo nutné naprogramovat kompletní nové formuláře včetně přípravy specifických pracovních ploch pro jednotlivé týmy.

Rozšiřující plugin pro eBay také implementuje rozsáhlá uživatelská workflow s desítkami přechodů a několika sty uživatelskými atributy. Vlastní marketingové kampaně jsou založené především na práci s jednotlivými grafickými podklady (bannery a marketingové newslettery). Tyto grafické podklady jsou dodávané externími agenturami a jsou opatřeny specifickými metadaty a je nutné jejich verzování. Pro tyto potřeby bylo nutné kompletně přepsat mechanismus správy souborů v Jira a rozšířit jejich možnosti.

Pro korektní a hlavně optimální plánování realizace kampaní bylo nutné implementovat modul pro planing lidských zdrojů přes všechny zúčastněné týmy. Pro vizuální kontrolu optimální vytíženosti týmů, byly doplněny JQuery grafy, které porovnávají dostupnou kapacitu týmů vs. kalkulované náročnosti kampaní.

Evropské marketingové oddělení aktuálně využívá tuto modifikovanou verzi Jira od 07/2014. Již první reakce od uživatelů byly velmi pozitivní a jsou plánovaná další rozšíření. Celý proces se postupně doplní o další funkčnosti a zlepšení, které umožní zkrátit proces realizace kampaně o cca 30%. Uživatelský plugin Jira pro eBay nahradil neefektivní emailovou komunikaci a další legacy software.

Nechte nám na sebe kontakt a naši odborníci se vám ozvou. Neradi píšete? Kontaktujte experta na telefonním čísle +420 725 761 338

Důvěřují nám tyto firmy

close

Přicházíme s

MoroSystems Orchestra!