Do ukončení podpory Atassian Serveru zbývá 100 dní 10 hodin 20 minut 13 sekund Chci konzultaci

To nejlepší z Atlassian Remote Summit: Díl čtvrtý

22.5.2020 | Markéta Jančová | Jira

Čtvrtý a zároveň poslední díl reportu z Atlassian Remote Summit jsme zaměřili na vzdálenou spolupráci a Atlassian nástroje, které slouží k její podpoře. Dozvíte se především užitečné rady, jak udržet efektivnost vzdálených pracovníků, a taky ty nejčastější problémy, které práci na dálku doprovází.

How to spot if you are Richard

Přednášející: Colin Ellis (Colin D Ellis PTY Ltd)

Celá přednáška zde (33 minut)

 

Přednášející Colin Ellis představil personu Richard, což je výbušný člověk s nedostatkem emoční inteligence, který zpravidla ničí firemní kulturu a náladu v týmu. Vychází z vlastních zkušeností, protože sám dříve Richardem býval. Podle Ellise existují čtyři typy zaměstnanců: puntičkářský (dbá na detaily, více přemýšlí než jedná, důraz na kvalitu, vše rozebírá), akční (impulzivní, jedná na rovinu, kreativní, racionální), harmonický (loajální, má rád komunitní náladu, kafíčka) a sociální (rád prezentuje, účastní se všech workshopů a sociálních aktivit, přináší nové nápady, je flexibilní). Ellis tvrdí, že je v každém z nás kousek z každého tohoto typu.

Musíme brát také ohled na to, že každý má své morální hodnoty, které nelze naočkovat. Musíme je tedy vzájemně respektovat, přestože s nimi nemusíme souhlasit. Emoční inteligence je tak velmi důležitá pro budování zdravého pracovního prostředí. Pokud u sebe pozorujeme výbuchy a konflikty na pracovišti, měli bychom identifikovat spouštěče a snažit se pracovat na jejich eliminaci.

Efektivní cestou, kterou se dá dosáhnout příjemná pracovní atmosféra, je ochotně si pomáhat a vždy si umět najít čas na pomoc v řešení problému. Zaneprázdněnost je podle Ellise znakem nekompetence, protože si nejsme schopni prioritizovat svou práci. Na tuto část přednášející navázal propagací svých online služeb, které mohou lidem pomoci se svým seberozvojem colindellis.com a notarichard.com.

See it, believe it: How to stop remote work from happening in the shadows

Přednášející: Leah Ryder (Atlassian)

Celá přednáška zde (36 minut)

 

Přednášející mluvil o neviditelnosti pracovníků, kteří pracují vzdáleně. Nejsou zahrnuti do firemní kultury a mohou si přijít osamoceni, neváženi a odděleni od svého týmu. Na druhou stranu, je prokázáno, že lidé pracující vzdáleně jsou efektivnější. Jedním z důvodů je to, že jim chybí tzv. „face time“ – přímý kontakt s nadřízeným a kvůli tomu mají pocit, že musí pracovat tvrději, aby byli doceněni.

Leah Ryder však poukázal i na to, že vztahy nejsou budovány tím, jak často se vídáme, ale tím, jací jsme. Příkladem může být to, že máme přátele z dětství, které vidíme jednou do roka, a stále jsou nám bližší než soused, kterého vidíme na denní bázi. Bylo identifikováno 5 charakteristik, které určují zdravou pracovní atmosféru: důvěřujeme kolegům; můžeme se na kolegy spolehnout; náš šéf je pro nás dostupný a komunikujeme spolu; cítíme se v týmu dobře; naše vztahy v týmu jsou neformální (tykáme si, povídáme si i mimopracovně apod.).

Naše viditelnost v týmu se pak dá popsat ze tří aspektů: strategická (jak přispíváme firmě, co přinášíme), sociální (kontakt s kolegy) a podporující (ochotně pomáháme ostatním). Ke všemu nám může napomoci správná volba aplikací, které v týmu požíváme, jako je Trello, Confluence, Zoom, Slack atd.

Ryder pak mluvil i o tom, že pro většinu z nás je náročné zahajovat konverzaci s kolegy na chatu. Je to především z toho důvodu, že nevíme, co dělají a nechceme je obtěžovat. V kanceláři se tato situace vyhodnocuje snadněji, protože dotyčného máme přímo na očích. Jedním z důležitých kroků je tedy i to, abychom měli v práci dedikovaný čas a prostředky na nepracovní konverzace s kolegy.

Na závěr přednášející shrnul několik tipů, jak vybudovat příjemnou atmosféru pro vzdálenou práci. Například můžeme vybudovat virtuální kudos, které si mohou kolegové vzájemně sdílet (objeví se například ve Slacku). Důležité je také to, aby žádná otázka nezůstala nezodpovězena a žádná přínosná informace nezůstala nepředána. Často stačí dát „like“ nebo napsat jen krátký komentář. Dále přednášející doporučoval, aby byly všechny relevantní informace (tedy dokumentace, návody, zodpovědné role apod.) vždy všem dostupné. V oblasti týmové spolupráce bychom měli mít přesně vyhrazený čas na socializaci a sledovat vliv jedince na práci v týmu jako součást jeho pracovního výkonu. Zároveň bychom měli aktivně sledovat a vyhodnocovat situaci, aby se nálada v týmu nezhroutila.

Jira Align OKRs: Achieving perfect alignment in an imperfect world

Přednášející: Kyle Byrd (Atlassian)

Celá přednáška zde (9 minut).

 

Přednášející Kyle Byrd představil novou metodiku ve stanovování pracovních cílů s názvem OKR. Metodika je zaměřená na definici přímých výstupů, činností a cílů, které jsou viditelné okamžitě po dosažení daného cíle, a jejich splnění/nesplnění je jasně měřitelné. OKR se snaží vyhýbat vágním definicím cílů, které nemají jasně dané zakončení a přesný výstup.

K efektivní definici takových cílů nám může napomoci nástroj Jira Align, který umí navíc mapovat konkrétní úkoly v Jira na cíle a díky tomu sledovat průběh jejich plnění. Nástroj podporuje tři typy cílů: milestone, OKR a SaFe cíl. U každého cíle je možné stanovit pravidelnost jeho ověřování, to zda je cíl klíčový a návaznost na úkoly v Jira. Zároveň je možné v rámci konkrétního cíle pozorovat statistiku jeho plnění a ujistit se tak, že jsme na správné cestě.

V budoucnu bude Jira Align rozšířena o vylepšené vytváření cílů a dashboardy, které nám umožní mít komplexnější pohled na naši strategii. V tuto chvíli je nástroj Jira Align dostupný prozatím pouze pro velké společnosti a na dotaz.

Supercharging Confluence Cloud for your entire organization

Přednášející: Daniel Ayele (Atlassian)

Celá přednáška zde (11 minut)

 

Přednáška byla zaměřená na využití Confluence Cloud jako jediného „source of truth“ pro celou organizaci. V Atlassian identifikovali několik zásadních problémů, které stěžují implementaci Confluence Cloud do firmy. Patří mezi ně především komplexnost (příliš mnoho funkcí) a těžké začátky (je nutné nastavit prostředí, aby byla Confluence využívána správně). Problém může být ale také integrace s ostatními nástroji (zejména při spolupráci s externími lidmi to může být komplikované) a škálovatelnost (ne příliš vhodná pro velké organizace).

Na základě těchto problémů si Atlassian stanovil cíle, pomocí kterých se snažili dosáhnout lepší uživatelské zkušenosti s tímto nástrojem. Zaměřili se především na zjednodušení Confluence z uživatelského hlediska i z pohledu administrace, snadnější tvorbu šablon, přidání integrace s dalšími nástroji a přípravu nástroje na použití ve velkých organizacích. Také byl vylepšen editor pro mobilní telefony tak, aby odpovídal mobilní aplikaci a ne pouze „zmenšoval“ verzi Confluence pro počítače. V rámci přednášky provedl Daniel Ayele také krátkou demonstraci nejnovějších funkcí Confluence.

Komentáře

Podobné články

Nechte nám na sebe kontakt a naši odborníci se vám ozvou. Neradi píšete? Kontaktujte experta na telefonním čísle +420 725 761 338

Důvěřují nám tyto firmy

close

Přicházíme s

MoroSystems Orchestra!